Waar te zien

Retrospectieve tentoonstelling 'Leven en werk'

Overzichtstentoonstelling waarin teruggeblikt wordt op leven en werk aan de hand van schilderijen, tekeningen en aquarellen, maar ook foto’s, krantenknipsels en beeldfragmenten.

6 mei tot 26 augustus 2018
Telkens op zaterdag, zondag en feestdagen van 13.30 tot 17 uur
Galerij ‘Hof Van Peene’, Baasrode

RosBaard Wandel- en Fietsroute

Een interactieve wandel- of fietsroute tussen Baasrode en Vlassenbroek waarop u vanuit het oogpunt van de schilder naar de Schelde kijkt en ontdekt tot welke werken ze de schilder inspireerde.

Permanent geopend vanaf 6 mei 2018
Scheldedijk Baasrode

Meer info